Věnováno všem, za odměnu...

Číst online můžete zde.

Koncept: B. Heblík, L. Polášková, V. Vaněk ––– On-line verze: D. Jenikovský ––– Ilustrace: L. Polášková – Grafický design + sazba: B. Heblík ––– Text: Vojtěch Vaněk ––– 3D objekty: D. Holubec ––– Korektura: B. Vozábová