Spolupráce s Lubošem Svobodou pod hlavičkou Studia karta plná.

Instituce, které slouží veřejnosti — archivy, muzea, knihovny a výzkumná centra, ve svých grafických identitách často využívají obecně srozumitelné symboly související s historií jednotlivých kulturních odvětví. Památník národního písemnictví zobrazuje lva s knihou. Pen klub používá husí brk namočený v šálku kávy. Internet Archive svým logem tematizuje dokonce instituci jako takovou — využívá řeckou architekturu chrámu, navazuje až na počátky kulturního vědění. Jak ale tematizovat digitální medium jako je web, který je typickým příkladem hypermediální remediace?

Žijeme v roce 2014, kdy protokol WWW oslavil 25 let. Hyperlink je přesně dvakrát starší — letos mu bude 50 let. Jak do symbolu dostat tradici digitálního věku, který sotva začal?

Hyperlink již začíná ztrácet svou původní syrovou vizualitu a webdesignéři se zbavují podtržení (modrá barva zmizela již dávno), neboť uživatelé jsou schopní hyperlink identifikovat i jinak. Stejně jako kalamář změnil tvar do pohodlnějšího plnícího pera. Je pravý čas povýšit modře podtržený hyperlink na historický symbol. Vizuální identita Webarchivu založená na estetice hyperlinku odkazuje ke kořenům vzniku digitální sítě a zakládá nový tradiční estetický symbol instituce.

Celkový dojem grafického ztvárnění Webarchivu si zakládá na webovosti celého návrhu ve všech elektronických i tištěných materiálech. Důraz je kladen na text/hypertext, vněmž se každý podtržený odkaz mění ve vizuální řeč Webarchivu.

[Luboš Svoboda]