Corporate Identity for AČFK


Not implementedI see movie distribution company in a similar way to a book citation. It highlights the important, it provides the viewer with curated movie experience. This idea become a symbol close to quotation marks. I then used it on all the marketing materials of AČFK. Inconspicuous, clearly identifiable element, rather than still shots from the movie. I added a quotation and I presented the concept as a work in progress. The project was not picked by the client.Filmovou distribuční společnost resp. její dramaturgii vnímám podobně jako citaci v knize. Upozorní na důležité resp. zprostředkuje divákovi vybraný filmový zážitek – "citaci". Vznikl symbol podobný uvozovkám, který jsem aplikoval na veškeré materialy AČFK. Nenápadný, jasně identifikovatelný prvek, upřednostňující fotografie z filmů. Přidal jsem slogan nebo výrok, který má formu citace a jako rozpracovaný koncept takto prezentoval. Projekt nebyl realizován.


   AČFK logotype    Quotation - main graphic element    poster template    photography design (fotoska)    example illustration    bag design    web pressentation - sketch    another documents